Project Description

Studio 7

“Studio 7” ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ด้วยสาขา และ การบริการที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทยทั่วทุกภาค กว่า 80 สาขา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจในผลิตภัณฑ์แอปเปิล อาทิ iPad, iPhone, iPod, Mac และอุปกรณ์เสริมต่างๆ มากกว่าใคร พร้อมให้ความรู้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้กับลูกค้า ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า

Opening Hours : 11:30 – 20:30

Telephone : 02-661-5627, 02-661-5907, 083-9891552