Project Description

420 Forest Park

420 Forest Park คือฟาร์มสายเขียวครบวงจรที่มีโรงเรือนปลูกมาตรฐาน อ.ย. และมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการปลูกจำนวนมากที่คอยสนับสนุนช่อดอกคุณภาพให้กับทางร้าน ทั้งยังมีเปิดอบรมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ผลิตให้มีคุณภาพดี

Opening Hours : 11:30 AM – 8:30 PM

Telephone : 080-111-9944

Page : 420 Forest Park