” K Village Lucky Bag ” 

ชื่อกิจกรรม K Village Lucky Bag

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 -27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-21.00 น.

จุดแลกของรางวัล บูธ ณ ลาน K Oval ชั้น 1 เค วิลเลจ สุขุมวิท 26

รายละเอียด ซื้อสินค้า หรือรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 800 บาท ขึ้นไปต่อ เซลล์สลิป ลูกค้าสามารถมาร่วมสนุก ลุ้นรับ K Village lucky bag 1 ถุง โดยภายในถุง จะมีของรางวัลต่าง ๆ รวมไปถึง Gift Voucher ไว้ใช้สำหรับร้านค้า และร้านอาหารต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าฯ

หมายเหตุ ร้านค้าที่รับ Magic lucky bag จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

เงื่อนไขการใช้ K Village Magic lucky bag

  1. K Village Magic lucky bag สามารถใช้ได้เสมือนเงินสดและใช้ควบคู่กับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
  2. K Village Magic lucky bag ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  3. K Village Magic lucky bag แต่ละใบจะมีวันหมดอายุ รบกวนท่านตรวจเช็คก่อนรับบริการ
  4. K Village Magic lucky bag ไม่สามารถใช้ที่ Villa Market ได้
  5. K Village Magic lucky bag ทางศูนย์การค้าฯ ไม่กำหนดจำนวนการใช้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-258-9919-22 ต่อ 210-215

” K Village Lucky Bag ” 

ชื่อกิจกรรม K Village Lucky Bag

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 -27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-21.00 น.

จุดแลกของรางวัล บูธ ณ ลาน K Oval ชั้น 1 เค วิลเลจ สุขุมวิท 26

รายละเอียด ซื้อสินค้า หรือรับประทานอาหารภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 800 บาท ขึ้นไปต่อ เซลล์สลิป ลูกค้าสามารถมาร่วมสนุก ลุ้นรับ K Village lucky bag 1 ถุง โดยภายในถุง จะมีของรางวัลต่าง ๆ รวมไปถึง Gift Voucher ไว้ใช้สำหรับร้านค้า และร้านอาหารต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าฯ

หมายเหตุ ร้านค้าที่รับ Magic lucky bag จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้บริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ

เงื่อนไขการใช้ K Village Magic lucky bag

  1. K Village Magic lucky bag สามารถใช้ได้เสมือนเงินสดและใช้ควบคู่กับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
  2. K Village Magic lucky bag ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  3. K Village Magic lucky bag แต่ละใบจะมีวันหมดอายุ รบกวนท่านตรวจเช็คก่อนรับบริการ
  4. K Village Magic lucky bag ไม่สามารถใช้ที่ Villa Market ได้
  5. K Village Magic lucky bag ทางศูนย์การค้าฯ ไม่กำหนดจำนวนการใช้

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-258-9919-22 ต่อ 210-215