ฉันฉีดวัคซีนแล้ว

We got “Vaccinated”

ฉันฉีดวัคซีนแล้ว We got “Vaccinated”

เค วิลเลจ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19

รวมดีลเด็ดหลากหลาย จากร้านค้ามากมายที่รวมพลังกันมามอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

ตั้งแต่วันนี้  – 31 ส.ค. 64

ปล.เพียงแสดงหลักฐานการรับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ แอปพลิเคชัน หรือเอกสารรับรอง ก็รับฟรี 

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข ระยะเวลาโปรโมชั่นและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

***สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ฉันฉีดวัคซีนแล้ว We got “Vaccinated”

เค วิลเลจ ร่วมสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19

รวมดีลเด็ดหลากหลาย จากร้านค้ามากมายที่รวมพลังกันมามอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

ตั้งแต่วันนี้  – 31 ส.ค. 64

ปล.เพียงแสดงหลักฐานการรับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ แอปพลิเคชัน หรือเอกสารรับรอง ก็รับฟรี 

***กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข ระยะเวลาโปรโมชั่นและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

***สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า