Project Description

Guljak Topokki & Chicken Thailand

ที่สุดของต๊อกป๊อกกิและไก่ทอดจากเกาหลี

Guljak Topokki Chicken ที่สุดต๊อกป๊อกกีและไก่ทอดจากประเทศเกาหลี ที่ได้นำต๊อกป๊อกกีมาผสมผสานเข้ากับน้ำซุปสูตรเกาหลีแท้ๆ โดยแต่ละน้ำซุปกอลจักได้เลือกน้ำซุปดั้งเดิมเกาหลีแท้ๆ ที่มีมากว่า 100 ปี มาทำให้เกิดเป็นเมนูซุปต๊อกป๊อกกีที่ไม่เหมือนใครในเกาหลี แต่ยังคงรสชาติเกาหลีแท้ๆ รวมถึงไก่ทอดสูตรพิเศษ กรอบนอกนุ่มในด้วยซอสเกาหลีสูตรต่างๆ ในรสชาติเกาหลีแท้ๆ หลากหลายรสชาติ ด้วยความพิเศษนี้เองทำให้ Guljak Topokki Chicken ได้ขยายสาขาในเกาหลีอย่างงรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ปี และยิ่งไปกว่านั้นกอลจักได้คิดค้นความอร่อยที่ลงตัว โดยนำไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในมาทานคู่กับต๊อกป๊กกี รับรองเลยว่าไม่ว่าจะกินซุปต๊อกป๊กกีอย่างเดียวก็อร่อย กินไก่ทอดอย่างเดียวก็อร่อย แต่กินไก่ทอดจิ้มกับซุปต๊อกป๊กกีอร่อยที่สุด สองความอร่อยในคำเดียว
 

Opening Hours : 11:00 AM – 10:00 PM

Telephone : 02-108-1855, 065-508-5588